Minska stress med tystnad eller musik

Stress är ett stort folkhälsoproblem i såväl Sverige som i övriga världen och en inte helt obetydlig orsak är det buller som vi människor ständigt utsätts för. Det kan handla om biltrafik, fläktar, byggarbetsplatser, prat datorernas surrande och mycket annat som den annars så goda civilisationen för med sig.

Även om mycket görs för att komma tillrätta med dagens bullernivåer så har världshälsoorganisationen, WHO, bland annat kommit ut med nya riktlinjer om bullernivåer men det finns också mycket man kan göra själv för att förbättra sin ljudhälsa och därmed minska stressen.

Isolera bostaden

Ett sätt att komma undan stora delar av bullret kan vara att skaffa absorbenter och isolering hos SilentSwede.se och därmed kraftigt förbättra ljudmiljön såväl hemma som på kontoret. Tystnad är som sagt en bristvara idag och genom att isolera hemmet och kontoret samt utrusta det med absorbenter så kan du kraftigt sänka det störande bullret och därmed också minska dina stressnivåer. Detta är bra även om du inte söker total tystnad men ändå vill njuta av TV-serier, filmer eller musik utan att störas av biltrafik och byggarbetsplatser.

Isolera dig själv med rätt hörlurar och headset

Vill du verkligen komma undan alla former av störande buller så är det en god idé att skaffa ljudisolerade hörlurar. Dessa finns i alla möjliga olika utföranden, allt ifrån de som endast stänger ute störande former av buller men som ändå släpper igenom exempelvis prat till dem som garanterar total tystnad. Oftast är det just det störande ljudet man vill stänga ute för att exempelvis lyssna på musik som också visat sig minska stressnivån och därmed också har en hälsofrämjande verkan. Om favoritmusiken däremot kombineras med borrmaskiner, biltutor och motorbuller riskerar dock upplevelsen att grusas och snarare skapa stress än att sänka den. Det är alltså en bra idé att stänga ute bullret även när man inte söker den totala tystnaden.

Det bästa är givetvis att använda sig av en kombination av ljudisolering, absorbenter och bra hörlurar så att man alltid när helst man vill kan stänga ute det störande bullret och arbeta eller ägna sig åt rekreation i lugn och ro, med såväl tystnad som med sin favoritmusik.

Skaffa hörlurar efter dina behov

Att skaffa rätt hörlurar är en vetenskap i sig och det är viktigt att du funderar över dina behov. Har du en arbetsplats där du vill kunna prata med dina kollegor utan att höra maskinernas buller eller vill arbetar du i ett öppet kontorslandskap med ett behov att stänga ute kollegorna. Behöver du total tystnad eller bara lite avskärmning? När du väl förstått just dina behov så är det bara att ta reda på vilka hörlurar som passar just dig och sedan gå in i en ny värld utan störande buller och med minskade stressnivåer.

dotmag